Forskningsprosjekter ved Institutt for medisinske basalfag

Viser 1–25 av 43 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Dammen, Toril Psykologiske karakteristika hos pasienter med Type D personlighet og koronar hjertesykdom Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2012 2019 6. nov. 2019
Collas, Philippe 3D_CAMP: 3D cancer genome modeling for personalized medicine diagnostics Seksjon for Biokjemi 2017 2018 28. aug. 2019
Sailer, Uta Individual congruence between preferred tempo in music and preferred touch velocity Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap Intern 2018 2019 27. aug. 2019
Henriksen, Hege Berg Presisjonsstudie av lavdose-røntgen maskin (Dual Energy x-ray absorptiometry (DXA)) til å måle kroppsmasser Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2019 2019 22. mai 2019
Hjartåker, Anette Pilot and reproducibility study of a web-based food frequency questionnaire Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2014 2019 26. apr. 2019
Valberg, Morten Beregning av familiær kreftrisiko: Metoder og anvendelser Avdeling for biostatistikk REK 2016 2018 4. apr. 2019
Collas, Philippe LAMIN - Lamin-genome interactions in the development of Familial Partial Lipodystrophy Seksjon for Biokjemi 2013 2018 4. okt. 2018
Collas, Philippe ChroMet - Coupling metabolic state to spatial chromatin organization in adipose progenitor cells Seksjon for Biokjemi REK 2013 2018 4. okt. 2018
Retterstøl, Kjetil Lipidstatus og kostetterlevelse hos pasienter med FH som behandles med PCSK9-inhibisjon. Avdeling for ernæringsvitenskap 2017 2019 21. mai 2018
Blomhoff, Rune The Oslo Antioxidant Study: Dietary antioxidant intervention in smoking middle-aged and elderly men Avdeling for ernæringsvitenskap REK, NSD 2004 2007 15. mai 2018
Spurkland, Anne Immunologiske studier av friske blodgivere Seksjon for anatomi REK 2009 2019 3. mai 2018
Spurkland, Anne Understanding Molecular Markers and Mechanisms of T-cell Memory in Tuberculosis Seksjon for anatomi REK 2015 2018 3. mai 2018
Glover, Joel HSØ iPS-ALS: Bridging from iPS cells to clinical trials for Norwegian ALS patients in an international setting Seksjon for fysiologi REK 2016 2019 3. mai 2018
Glover, Joel HSØ Patient-derived iPS cells for investigating pathogenetic mechanisms of brain diseases that cause movement disorders Seksjon for fysiologi REK 2013 2019 3. mai 2018
Glover, Joel HSØ Human iPS cells for studying disease mechanisms in spinocerebellar ataxia Seksjon for fysiologi REK 2011 2018 3. mai 2018
Collas, Philippe SF_FPLD2 iPSC: effects of lamin A mutations on lamin-genome interactions Seksjon for Biokjemi REK 2015 2018 3. mai 2018
Collas, Philippe SF_Metab - Metabolic regulation of nuclear architecture Seksjon for Biokjemi 2016 2018 23. apr. 2018
Collas, Philippe CINDy: Chromosome interaction network dynamics in adipose stem cells Seksjon for Biokjemi REK 2013 2017 23. apr. 2018
Carlsen, Monica Hauger Dietary assessment in South Asians - Evaluation of a web-based FFQ in women with South Asian origin, living in Norway Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2017 2018 10. apr. 2018
Skålhegg, Bjørn Steen Ernæringsstatus hos wipplepasienter før og etter kirurgi Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2018 15. mars 2018
Wiese, Ragna Veslemøy A Meaningful Life in School? Mental Health and Quality of Life in Different Learning Environments Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap NSD 2009 2018 12. mars 2018
Lien, Nanna Hvordan forstår ansatte i skolefritidsordningen anbefaling 13, 15, 16, 21- i Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen, og hvilke verktøy kan hjelpe dem å implementere disse? Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2017 2018 12. mars 2018
Holt, Erik Forberedelse til legetimen Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap NSD 2017 2017 12. mars 2018
Sailer, Uta Depression og betydningen av berøring og lukt Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2015 2019 19. feb. 2018
Spurkland, Anne Evaluation of TSAd as a target for cancer therapy Seksjon for anatomi REK 2019 23. jan. 2018