Forskningsprosjekter ved Institutt for medisinske basalfag

Viser 1–25 av 149 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Frigessi, Arnoldo Analyse av historiske livskvalitetsdata fra pasienter med lokalavansert hodeog halskreft behandlet med kurativ intensjon og innrullert i tidligere observasjonelle kliniske studier - Historisk studie, Big Data for Quality of Life (BD4QOL) Consortium. Avdeling for biostatistikk REK 15. sep. 2020
Stensrud, Mats Julius Causal inference in continuous time: Examples from the SPRINT Avdeling for biostatistikk 2019 29. nov. 2019
Holven, Kirsten Bjørklund Betydning av kostfaktorer for utvikling av skrøpelighet hos eldre personer Avdeling for ernæringsvitenskap REK 16. apr. 2020
Holven, Kirsten Bjørklund Betydning av Lp(a) for risiko for Hjerte- og kar sykdom Avdeling for ernæringsvitenskap REK 12. okt. 2020
Holven, Kirsten Bjørklund Betydning og omfang av statin-frie perioder i forbindelse med svangerskap, hos kvinner med familiær hyperkolesterolemi i forhold amming og hjerte-kar risiko Avdeling for ernæringsvitenskap 2019 23. apr. 2019
Brekke, Hilde Kristin Ernæringsstatus og ernæringsbehandling ved risiko for underernæring Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2015 23. jan. 2018
Holven, Kirsten Bjørklund FH og livslang kolesterolbelastning Avdeling for ernæringsvitenskap REK 10. juli 2020
Holven, Kirsten Bjørklund MoBa-CVD Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 6. nov. 2017
Ulven, Stine Marie OptiEGG Avdeling for ernæringsvitenskap REK 16. okt. 2020
Hrubos-Strøm, Harald Akershus sleep apnea clinical cohort Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2019 25. mars 2020
Lie, Hanne Cathrine Follow up consultations for adolescent and young adult cancer Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap 28. feb. 2020
Sailer, Uta Forelders holdninger og erfaringer med berøring Avdeling for atferdsmedisin 29. juni 2020
Pfabigan, Daniela M. Hvordan filosofisk argumentasjon påvirker reaksjonen på dødsrelaterte stimuli Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap 5. juli 2019
Dammen, Toril Oppmerksomhetstrening ved psykologisk stress hos hjertepasienter med koronarsykdom Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 16. apr. 2020
Storm, Johan Frederik Måling av bevissthet når halve hjernen er bedøvet Seksjon for fysiologi REK 4. apr. 2019
Simonsen, Anne Autofagi og magekreft Seksjon for Biokjemi REK 12. okt. 2020
Storm, Johan Frederik Etablering av kommunikasjon med ikke-responsive pasienter ved hjelp av datamaskiner og basert på nye vitenskapelige mål for bevissthet Seksjon for fysiologi REK 10. jan. 2019
Stensløkken, Kåre-Olav Inhibition of aortic valve calcification Seksjon for fysiologi 17. aug. 2020
Elstad, Maja Kan sosial støtte forbedre den kardiovaskulære responsen på simulert blødning? Seksjon for fysiologi 28. mai 2020
Stensløkken, Kåre-Olav Redusere kalsifisering av hjerteklaffer Seksjon for fysiologi REK 16. okt. 2020
Halder, Sebastian Ulike funksjonelle nettverks bidrag til bevissthet Seksjon for fysiologi REK 4. apr. 2019
Andersen, Lene Frost Norkost 4 Institutt for medisinske basalfag 9. juni 2020
Scholz, Hanne Etablering av kunstige biologiske systemer for bedre og mer effektiv fremstilling av endocrine progenitor celler eller insulinproduserende celler med bruk av stamcelle teknologi SFF - Hybrid Technology Hub REK 16. okt. 2020
Scholz, Hanne Utvikling av "organ-on-a-chip" systemer in vitro for å studere fysiologiske responser fra organer, organlignende systemer innen metabolsk aktivt vev SFF - Hybrid Technology Hub REK 16. okt. 2020
Blomhoff, Rune The Oslo Antioxidant Study: Dietary antioxidant intervention in smoking middle-aged and elderly men Avdeling for ernæringsvitenskap REK, NSD 2004 2007 15. mai 2018