Forskningsprosjekter ved Institutt for medisinske basalfag

Viser 1–2 av 2 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Collas, Philippe 3D_CAMP: 3D cancer genome modeling for personalized medicine diagnostics Seksjon for Biokjemi 2017 2018 28. aug. 2019
Dalen, Knut Tomas The role of Plins and lipid droplets for hepatic and muscular insulin resistance Avdeling for ernæringsvitenskap 2013 2027 29. juli 2020