Forskningsprosjekter ved Institutt for medisinske basalfag

Viser 1–25 av 59 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Frigessi, Arnoldo Analyse av historiske livskvalitetsdata fra pasienter med lokalavansert hodeog halskreft behandlet med kurativ intensjon og innrullert i tidligere observasjonelle kliniske studier - Historisk studie, Big Data for Quality of Life (BD4QOL) Consortium. Avdeling for biostatistikk REK 15. sep. 2020
Stensrud, Mats Julius Causal inference in continuous time: Examples from the SPRINT Avdeling for biostatistikk 2019 29. nov. 2019
Storm, Johan Frederik Måling av bevissthet når halve hjernen er bedøvet Seksjon for fysiologi REK 4. apr. 2019
Storm, Johan Frederik Etablering av kommunikasjon med ikke-responsive pasienter ved hjelp av datamaskiner og basert på nye vitenskapelige mål for bevissthet Seksjon for fysiologi REK 10. jan. 2019
Elstad, Maja Kan sosial støtte forbedre den kardiovaskulære responsen på simulert blødning? Seksjon for fysiologi 28. mai 2020
Blomhoff, Rune The Oslo Antioxidant Study: Dietary antioxidant intervention in smoking middle-aged and elderly men Avdeling for ernæringsvitenskap REK, NSD 2004 2007 15. mai 2018
Elstad, Maja Respiratorisk sinus arytmi ved overtrykksventilasjon hos friske mennesker Seksjon for fysiologi REK 2012 2016 27. nov. 2017
Elstad, Maja Sammenheng mellom slagvolum og afterload effekten hos friske mennesker Seksjon for fysiologi REK 2012 2016 27. nov. 2017
Collas, Philippe CINDy: Chromosome interaction network dynamics in adipose stem cells Seksjon for Biokjemi REK 2013 2017 23. apr. 2018
Elstad, Maja Selektiv stimulering av lavtrykksreseptorer Seksjon for fysiologi REK 2013 2017 27. nov. 2017
Lien, Nanna Early promotion of healthy dietary habits: Targeting kindergarten and home environments in a three-armed intervention study. Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2013 2018 12. des. 2017
Kristiansen, Anne Lene Spedkost - forprosjekt Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2017 2018 27. nov. 2017
Collas, Philippe 3DG_Phys - Physical aspects to 3D modeling of the genome Seksjon for Biokjemi 2016 2018 15. nov. 2017
Collas, Philippe SF_FPLD2 iPSC: effects of lamin A mutations on lamin-genome interactions Seksjon for Biokjemi REK 2015 2018 3. mai 2018
Collas, Philippe 3D_CAMP: 3D cancer genome modeling for personalized medicine diagnostics Seksjon for Biokjemi 2017 2018 28. aug. 2019
Hjartåker, Anette Pilot and reproducibility study of a web-based food frequency questionnaire Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2014 2019 26. apr. 2019
Henriksen, Hege Berg Presisjonsstudie av lavdose-røntgen maskin (Dual Energy x-ray absorptiometry (DXA)) til å måle kroppsmasser Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2019 2019 22. mai 2019
Sailer, Uta Depression og betydningen av berøring og lukt Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2015 2019 19. feb. 2018
Sailer, Uta Individual congruence between preferred tempo in music and preferred touch velocity Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap Intern 2018 2019 27. aug. 2019
Chaudhry, Farrukh Abbas Molecular mechanisms in delirium and dementia: Identification of potential therapeutic targets Seksjon for anatomi REK 2014 2019 17. nov. 2017
Glover, Joel HSØ Patient-derived iPS cells for investigating pathogenetic mechanisms of brain diseases that cause movement disorders Seksjon for fysiologi REK 2013 2019 3. mai 2018
Glover, Joel HSØ iPS-ALS: Bridging from iPS cells to clinical trials for Norwegian ALS patients in an international setting Seksjon for fysiologi REK 2016 2019 3. mai 2018
Elstad, Maja Kardiovaskulær respons på rask og langsom hypovolemi Seksjon for fysiologi Intern, NSD 2017 2019 27. nov. 2017
Kanse, Sandip Diagnosis of stroke sybtypes (cooperation SNLA) Seksjon for Biokjemi REK 2017 2020 4. apr. 2019
Storm, Johan Frederik Electrophysiological correlates of sleep stage and conscious experience in the form of dreams Seksjon for fysiologi REK 2018 2020 26. juni 2019