Forskningsprosjekter ved Institutt for medisinske basalfag

Viser 26–50 av 154 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Kolset, Svein Olav Helse, ernæring og bomiljø Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2012 2014 1. des. 2017
Elstad, Maja Sammenheng mellom slagvolum og afterload effekten hos friske mennesker Seksjon for fysiologi REK 2012 2016 27. nov. 2017
Elstad, Maja Respiratorisk sinus arytmi ved overtrykksventilasjon hos friske mennesker Seksjon for fysiologi REK 2012 2016 27. nov. 2017
Tyssen, Reidar Utbrenthet og hjelpsøking blant norske leger Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2016 26. okt. 2017
Holt, Erik Forberedelse til legetimen Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap NSD 2017 2017 12. mars 2018
Collas, Philippe CINDy: Chromosome interaction network dynamics in adipose stem cells Seksjon for Biokjemi REK 2013 2017 23. apr. 2018
Elstad, Maja Selektiv stimulering av lavtrykksreseptorer Seksjon for fysiologi REK 2013 2017 27. nov. 2017
Spurkland, Anne Understanding Molecular Markers and Mechanisms of T-cell Memory in Tuberculosis Seksjon for anatomi REK 2015 2018 3. mai 2018
Collas, Philippe SF_FPLD2 iPSC: effects of lamin A mutations on lamin-genome interactions Seksjon for Biokjemi REK 2015 2018 3. mai 2018
Kristiansen, Anne Lene Spedkost - forprosjekt Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2017 2018 27. nov. 2017
Ulven, Stine Marie Underliggende biologiske effekter av et sunt nordisk kosthold-SYSDIETsub studie Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2009 2018 29. nov. 2017
Lien, Nanna Early promotion of healthy dietary habits: Targeting kindergarten and home environments in a three-armed intervention study. Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2013 2018 12. des. 2017
Glover, Joel HSØ Human iPS cells for studying disease mechanisms in spinocerebellar ataxia Seksjon for fysiologi REK 2011 2018 3. mai 2018
Skålhegg, Bjørn Steen Ernæringsstatus hos wipplepasienter før og etter kirurgi Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2018 15. mars 2018
Lien, Nanna Hvordan forstår ansatte i skolefritidsordningen anbefaling 13, 15, 16, 21- i Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen, og hvilke verktøy kan hjelpe dem å implementere disse? Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2017 2018 12. mars 2018
Wiese, Ragna Veslemøy A Meaningful Life in School? Mental Health and Quality of Life in Different Learning Environments Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap NSD 2009 2018 12. mars 2018
Carlsen, Monica Hauger Dietary assessment in South Asians - Evaluation of a web-based FFQ in women with South Asian origin, living in Norway Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2017 2018 10. apr. 2018
Collas, Philippe ChroMet - Coupling metabolic state to spatial chromatin organization in adipose progenitor cells Seksjon for Biokjemi REK 2013 2018 26. okt. 2020
Collas, Philippe 3D_CAMP: 3D cancer genome modeling for personalized medicine diagnostics Seksjon for Biokjemi 2017 2018 28. aug. 2019
Collas, Philippe LAMIN - Lamin-genome interactions in the development of Familial Partial Lipodystrophy Seksjon for Biokjemi 2013 2018 4. okt. 2018
Collas, Philippe SF_Metab - Metabolic regulation of nuclear architecture Seksjon for Biokjemi 2016 2018 23. apr. 2018
Collas, Philippe GBM - iPSCs to elucidate epigenetic processes underlying pediatric gliomass linked to a mutation in a histone gene Seksjon for Biokjemi 2016 2018 15. nov. 2017
Collas, Philippe 3DG_Phys - Physical aspects to 3D modeling of the genome Seksjon for Biokjemi 2016 2018 15. nov. 2017
Elstad, Maja Hjertefrekvensvariasjon i hvile og reduksjon i hjertefrekvens etter endt fysisk aktivitet Seksjon for fysiologi Intern, REK, NSD 2016 2018 27. nov. 2017
Skytioti, Maria Rollen av RSA i stabilisering av cerebral perfusjon. Seksjon for fysiologi REK 2015 2019 9. okt. 2017