Forskningsprosjekter ved Institutt for medisinske basalfag

Viser 51–75 av 154 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Andersen, Lene Frost Development of a decision support system to prevent and treat disease-related malnutrition Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2016 2019 15. nov. 2017
Retterstøl, Kjetil Lipidstatus og kostetterlevelse hos pasienter med FH som behandles med Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2019 23. jan. 2018
Retterstøl, Kjetil Lipidstatus og kostetterlevelse hos pasienter med FH som behandles med PCSK9-inhibisjon. Avdeling for ernæringsvitenskap 2017 2019 21. mai 2018
Hjartåker, Anette Pilot and reproducibility study of a web-based food frequency questionnaire Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2014 2019 26. apr. 2019
Henriksen, Hege Berg Presisjonsstudie av lavdose-røntgen maskin (Dual Energy x-ray absorptiometry (DXA)) til å måle kroppsmasser Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2019 2019 22. mai 2019
Lien, Nanna The school as a public health actor: Strategies for successful implementation of guidelines for food and meals Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2016 2019 14. des. 2017
Sailer, Uta Depression og betydningen av berøring og lukt Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2015 2019 19. feb. 2018
Sailer, Uta Individual congruence between preferred tempo in music and preferred touch velocity Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap Intern 2018 2019 27. aug. 2019
Dammen, Toril Psykologiske karakteristika hos pasienter med Type D personlighet og koronar hjertesykdom Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2012 2019 6. nov. 2019
Spurkland, Anne Immunologiske studier av friske blodgivere Seksjon for anatomi REK 2009 2019 3. mai 2018
Chaudhry, Farrukh Abbas Molecular mechanisms in delirium and dementia: Identification of potential therapeutic targets Seksjon for anatomi REK 2014 2019 17. nov. 2017
Spurkland, Anne Evaluation of TSAd as a target for cancer therapy Seksjon for anatomi REK 2019 23. jan. 2018
Skytioti, Maria Hjernegjennomblødning endringer i løpet av endringer i arterielt blodtrykk Seksjon for fysiologi REK 2015 2019 9. okt. 2017
Glover, Joel HSØ Patient-derived iPS cells for investigating pathogenetic mechanisms of brain diseases that cause movement disorders Seksjon for fysiologi REK 2013 2019 3. mai 2018
Glover, Joel HSØ iPS-ALS: Bridging from iPS cells to clinical trials for Norwegian ALS patients in an international setting Seksjon for fysiologi REK 2016 2019 3. mai 2018
Elstad, Maja Kardiovaskulær respons på rask og langsom hypovolemi Seksjon for fysiologi Intern, NSD 2017 2019 27. nov. 2017
Skytioti, Maria Rollen av RSA i stabilisering av cerebral perfusjon. Seksjon for fysiologi REK 2015 2019 9. okt. 2017
Aalen, Odd Olai Kausal analyse av klinisk brystkreftregister Avdeling for biostatistikk REK 2014 2020 9. okt. 2017
Iversen, Per Ole CARDIOPULMONARY EXERCISE TESTING AS A DIAGNOSTIC ME TOOL Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2012 2020 7. des. 2018
Duttaroy, Asim K. Effekt av inntak av fruktekstrakter på kardiovaskulære risikofaktorer Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2020 16. okt. 2020
Iversen, Per Ole Plasmakonsentrajoner av mikronæringsstoffer hos pasienter med sigdcellesykdom Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2019 2020 22. okt. 2019
Iversen, Per Ole Protocol for the Food-Based Dietary Counselling intervention Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2015 2020 7. des. 2018
Skålhegg, Bjørn Steen Regulering av uønsket lymfocyttproliferering Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2020 1. des. 2017
Amiry-Moghaddam, Mahmood Reza Vannkanalers rolle i Parkinsons sykdom Seksjon for anatomi REK 2018 2020 14. mars 2018
Kanse, Sandip Diagnosis of stroke sybtypes (cooperation SNLA) Seksjon for Biokjemi REK 2017 2020 4. apr. 2019