Forskningsprosjekter ved Institutt for medisinske basalfag

Viser 1–25 av 149 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Skytioti, Maria Hjernegjennomblødning endringer i løpet av endringer i arterielt blodtrykk Seksjon for fysiologi REK 2015 2019 9. okt. 2017
Skytioti, Maria Rollen av RSA i stabilisering av cerebral perfusjon. Seksjon for fysiologi REK 2015 2019 9. okt. 2017
Aalen, Odd Olai Kausal analyse av klinisk brystkreftregister Avdeling for biostatistikk REK 2014 2020 9. okt. 2017
Dammen, Toril Metakognitiv terapi i grupper vs klinisk oppfølging ved behandling av depresjon Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2015 2025 26. okt. 2017
Tyssen, Reidar Utbrenthet og hjelpsøking blant norske leger Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2016 26. okt. 2017
Kolset, Svein Olav Endotel- og bindevevsceller fra navlesnor til forskning på hjerte- og karsykdommer Molekylær og klinisk glykobiologi REK 2013 2028 2. nov. 2017
Holven, Kirsten Bjørklund MoBa-CVD Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 6. nov. 2017
Andersen, Lene Frost Development of a decision support system to prevent and treat disease-related malnutrition Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2016 2019 15. nov. 2017
Collas, Philippe GBM - iPSCs to elucidate epigenetic processes underlying pediatric gliomass linked to a mutation in a histone gene Seksjon for Biokjemi 2016 2018 15. nov. 2017
Collas, Philippe 3DG_Phys - Physical aspects to 3D modeling of the genome Seksjon for Biokjemi 2016 2018 15. nov. 2017
Kanse, Sandip Investigations on the interactions between the haemostasis system and vascular biology Seksjon for Biokjemi REK 2013 2023 15. nov. 2017
Blomhoff, Heidi Kiil Musemodell (xenograft) for studier av betydningen av cAMP for utvikling og behandling av blodkreft hos barn Seksjon for Biokjemi REK, NSD 2014 2024 15. nov. 2017
Blomhoff, Heidi Kiil DNA damage responses regulated by the cMP/PKA pathway: implications for improved understanding - and treatment of BCP-ALL Seksjon for Biokjemi REK, NSD 2016 2024 15. nov. 2017
Chaudhry, Farrukh Abbas Molecular mechanisms in delirium and dementia: Identification of potential therapeutic targets Seksjon for anatomi REK 2014 2019 17. nov. 2017
Holven, Kirsten Bjørklund Sammenheng mellom kost, lipider og inflammasjon hos barn med FH Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2028 26. nov. 2017
Kristiansen, Anne Lene Spedkost - forprosjekt Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2017 2018 27. nov. 2017
Elstad, Maja Hjertefrekvensvariasjon i hvile og reduksjon i hjertefrekvens etter endt fysisk aktivitet Seksjon for fysiologi Intern, REK, NSD 2016 2018 27. nov. 2017
Elstad, Maja Selektiv stimulering av lavtrykksreseptorer Seksjon for fysiologi REK 2013 2017 27. nov. 2017
Elstad, Maja Respiratorisk sinus arytmi ved overtrykksventilasjon hos friske mennesker Seksjon for fysiologi REK 2012 2016 27. nov. 2017
Elstad, Maja Sammenheng mellom slagvolum og afterload effekten hos friske mennesker Seksjon for fysiologi REK 2012 2016 27. nov. 2017
Elstad, Maja Kardiovaskulær respons på rask og langsom hypovolemi Seksjon for fysiologi Intern, NSD 2017 2019 27. nov. 2017
Blomhoff, Heidi Kiil Regulation of proliferation and cell death by cAMP and vitamin A in stem cells and cells of the immune system Seksjon for Biokjemi REK 2024 28. nov. 2017
Ulven, Stine Marie Underliggende biologiske effekter av et sunt nordisk kosthold-SYSDIETsub studie Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2009 2018 29. nov. 2017
Brekke, Hilde Kristin Lipidprofil og vekt under og etter graviditet Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2027 30. nov. 2017
Kolset, Svein Olav Helse, ernæring og bomiljø Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2012 2014 1. des. 2017