Forskningsprosjekter ved Institutt for medisinske basalfag

Viser 1–25 av 43 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Skytioti, Maria Hjernegjennomblødning endringer i løpet av endringer i arterielt blodtrykk Seksjon for fysiologi REK 2015 2019 9. okt. 2017
Skytioti, Maria Rollen av RSA i stabilisering av cerebral perfusjon. Seksjon for fysiologi REK 2015 2019 9. okt. 2017
Tyssen, Reidar Utbrenthet og hjelpsøking blant norske leger Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2016 26. okt. 2017
Andersen, Lene Frost Development of a decision support system to prevent and treat disease-related malnutrition Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2016 2019 15. nov. 2017
Collas, Philippe GBM - iPSCs to elucidate epigenetic processes underlying pediatric gliomass linked to a mutation in a histone gene Seksjon for Biokjemi 2016 2018 15. nov. 2017
Collas, Philippe 3DG_Phys - Physical aspects to 3D modeling of the genome Seksjon for Biokjemi 2016 2018 15. nov. 2017
Chaudhry, Farrukh Abbas Molecular mechanisms in delirium and dementia: Identification of potential therapeutic targets Seksjon for anatomi REK 2014 2019 17. nov. 2017
Kristiansen, Anne Lene Spedkost - forprosjekt Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2017 2018 27. nov. 2017
Elstad, Maja Hjertefrekvensvariasjon i hvile og reduksjon i hjertefrekvens etter endt fysisk aktivitet Seksjon for fysiologi Intern, REK, NSD 2016 2018 27. nov. 2017
Elstad, Maja Selektiv stimulering av lavtrykksreseptorer Seksjon for fysiologi REK 2013 2017 27. nov. 2017
Elstad, Maja Respiratorisk sinus arytmi ved overtrykksventilasjon hos friske mennesker Seksjon for fysiologi REK 2012 2016 27. nov. 2017
Elstad, Maja Sammenheng mellom slagvolum og afterload effekten hos friske mennesker Seksjon for fysiologi REK 2012 2016 27. nov. 2017
Elstad, Maja Kardiovaskulær respons på rask og langsom hypovolemi Seksjon for fysiologi Intern, NSD 2017 2019 27. nov. 2017
Ulven, Stine Marie Underliggende biologiske effekter av et sunt nordisk kosthold-SYSDIETsub studie Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2009 2018 29. nov. 2017
Kolset, Svein Olav Helse, ernæring og bomiljø Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2012 2014 1. des. 2017
Lien, Nanna Early promotion of healthy dietary habits: Targeting kindergarten and home environments in a three-armed intervention study. Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2013 2018 12. des. 2017
Lien, Nanna The school as a public health actor: Strategies for successful implementation of guidelines for food and meals Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2016 2019 14. des. 2017
Retterstøl, Kjetil Lipidstatus og kostetterlevelse hos pasienter med FH som behandles med Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2019 23. jan. 2018
Spurkland, Anne Evaluation of TSAd as a target for cancer therapy Seksjon for anatomi REK 2019 23. jan. 2018
Sailer, Uta Depression og betydningen av berøring og lukt Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2015 2019 19. feb. 2018
Holt, Erik Forberedelse til legetimen Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap NSD 2017 2017 12. mars 2018
Lien, Nanna Hvordan forstår ansatte i skolefritidsordningen anbefaling 13, 15, 16, 21- i Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen, og hvilke verktøy kan hjelpe dem å implementere disse? Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2017 2018 12. mars 2018
Wiese, Ragna Veslemøy A Meaningful Life in School? Mental Health and Quality of Life in Different Learning Environments Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap NSD 2009 2018 12. mars 2018
Skålhegg, Bjørn Steen Ernæringsstatus hos wipplepasienter før og etter kirurgi Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2018 15. mars 2018
Carlsen, Monica Hauger Dietary assessment in South Asians - Evaluation of a web-based FFQ in women with South Asian origin, living in Norway Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2017 2018 10. apr. 2018