Forskningsprosjekter ved Institutt for medisinske basalfag

Viser 1–25 av 78 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Aalen, Odd Olai Kausal analyse av klinisk brystkreftregister Avdeling for biostatistikk REK 2014 2020 9. okt. 2017
Dammen, Toril Metakognitiv terapi i grupper vs klinisk oppfølging ved behandling av depresjon Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2015 2025 26. okt. 2017
Kolset, Svein Olav Endotel- og bindevevsceller fra navlesnor til forskning på hjerte- og karsykdommer Molekylær og klinisk glykobiologi REK 2013 2028 2. nov. 2017
Kanse, Sandip Investigations on the interactions between the haemostasis system and vascular biology Seksjon for Biokjemi REK 2013 2023 15. nov. 2017
Blomhoff, Heidi Kiil Musemodell (xenograft) for studier av betydningen av cAMP for utvikling og behandling av blodkreft hos barn Seksjon for Biokjemi REK, NSD 2014 2024 15. nov. 2017
Blomhoff, Heidi Kiil DNA damage responses regulated by the cMP/PKA pathway: implications for improved understanding - and treatment of BCP-ALL Seksjon for Biokjemi REK, NSD 2016 2024 15. nov. 2017
Brekke, Hilde Kristin Lipidprofil og vekt under og etter graviditet Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2027 30. nov. 2017
Skålhegg, Bjørn Steen Tidlige hendelser i patogenese av reumatoid artritt Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2015 2021 1. des. 2017
Blomhoff, Rune Effekt av et antioksidantrikt kosthold under høydetrening Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2015 2021 23. jan. 2018
Blomhoff, Rune En pilot studie for å undersøke in vivo aminotiol staus hos pasienter med ulike lidelser Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2014 2021 23. jan. 2018
Moskaug, Jan Øivind Rekonsttruksjon av bryst med eget vev: mikrokirurgi eller fetttransplantasjon Seksjon for Biokjemi REK 2014 2020 25. jan. 2018
Glover, Joel NFR 274249 Non-invasive electrical stimulation of the cervical spinal cord to facilitate arm and hand functional re plasticity after spinal cord injury Seksjon for fysiologi Intern 2018 2020 28. jan. 2018
Glover, Joel NFR 251282 Targeted perturbation of perineuronal nets in specific neuron types to investigate adaptive plasticity after spinal cord injury Seksjon for fysiologi REK 2016 2020 28. jan. 2018
Lie, Hanne Cathrine Helsetjenester for unge som har hatt kreft - Sekundæranalyse av fokusgruppeintervjuer med fokus på sosiale forhold Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2017 2022 7. mars 2018
Amiry-Moghaddam, Mahmood Reza Vannkanalers rolle i Parkinsons sykdom Seksjon for anatomi REK 2018 2020 14. mars 2018
Lie, Hanne Cathrine K-UNG studien Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2011 2022 10. apr. 2018
Collas, Philippe 4DG - Dynamic structural models of the 4D genome Seksjon for Biokjemi REK 2016 2021 23. apr. 2018
Blomhoff, Heidi Kiil Betydningen av signalstoffet cAMP for utvikling og behandling av blodkreft hos barn Seksjon for Biokjemi REK 2013 2023 3. mai 2018
Holven, Kirsten Bjørklund Sammenstilling av fullt anonymiserte pasient- og laboratoriedata Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2018 2023 28. juni 2018
Retterstøl, Kjetil Undersøkelse av fettsyrer og risiko for død av hjerte- og karsykdom i Fylkesundersøkelsene Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2018 2023 4. okt. 2018
Holven, Kirsten Bjørklund Kartlegging av kolesterolnivå hos spedbarn i Norge Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2027 4. okt. 2018
Iversen, Per Ole CARDIOPULMONARY EXERCISE TESTING AS A DIAGNOSTIC ME TOOL Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2012 2020 7. des. 2018
Iversen, Per Ole Protocol for the Food-Based Dietary Counselling intervention Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2015 2020 7. des. 2018
Elstad, Maja TEMPERATURREGULERINGENS ROLLE TIL HUD MED OG UTEN ARTERIOVENØSE ANASTOMOSER Seksjon for fysiologi NSD 2019 2020 21. feb. 2019
Holven, Kirsten Bjørklund Maternel hyperkolesterolemi og risiko hos barn Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2014 2024 27. mars 2019