Forskningsprosjekter ved Institutt for medisinske basalfag

Viser 26–50 av 154 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Holven, Kirsten Bjørklund Effekt av metabolsk ugunstig fenotype under svangerskap på senere risikomarkører for hjerte- og karsykdom hos barn og unge Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2030 1. des. 2017
Skålhegg, Bjørn Steen Regulering av uønsket lymfocyttproliferering Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2020 1. des. 2017
Skålhegg, Bjørn Steen Tidlige hendelser i patogenese av reumatoid artritt Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2015 2021 1. des. 2017
Lien, Nanna Early promotion of healthy dietary habits: Targeting kindergarten and home environments in a three-armed intervention study. Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2013 2018 12. des. 2017
Lien, Nanna The school as a public health actor: Strategies for successful implementation of guidelines for food and meals Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2016 2019 14. des. 2017
Retterstøl, Kjetil Lipidstatus og kostetterlevelse hos pasienter med FH som behandles med Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2019 23. jan. 2018
Brekke, Hilde Kristin Ernæringsstatus og ernæringsbehandling ved risiko for underernæring Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2015 23. jan. 2018
Blomhoff, Rune Effekt av et antioksidantrikt kosthold under høydetrening Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2015 2021 23. jan. 2018
Blomhoff, Rune Effekt av polyfenolrik juice på blodtrykk og CVD-relaterte parametre Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2025 23. jan. 2018
Blomhoff, Rune En pilot studie for å undersøke in vivo aminotiol staus hos pasienter med ulike lidelser Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2014 2021 23. jan. 2018
Spurkland, Anne Evaluation of TSAd as a target for cancer therapy Seksjon for anatomi REK 2019 23. jan. 2018
Moskaug, Jan Øivind Rekonsttruksjon av bryst med eget vev: mikrokirurgi eller fetttransplantasjon Seksjon for Biokjemi REK 2014 2020 25. jan. 2018
Glover, Joel NFR 274249 Non-invasive electrical stimulation of the cervical spinal cord to facilitate arm and hand functional re plasticity after spinal cord injury Seksjon for fysiologi Intern 2018 2020 28. jan. 2018
Glover, Joel NFR 251282 Targeted perturbation of perineuronal nets in specific neuron types to investigate adaptive plasticity after spinal cord injury Seksjon for fysiologi REK 2016 2020 28. jan. 2018
Sailer, Uta Depression og betydningen av berøring og lukt Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2015 2019 19. feb. 2018
Lie, Hanne Cathrine Helsetjenester for unge som har hatt kreft - Sekundæranalyse av fokusgruppeintervjuer med fokus på sosiale forhold Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2017 2022 7. mars 2018
Holt, Erik Forberedelse til legetimen Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap NSD 2017 2017 12. mars 2018
Lien, Nanna Hvordan forstår ansatte i skolefritidsordningen anbefaling 13, 15, 16, 21- i Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen, og hvilke verktøy kan hjelpe dem å implementere disse? Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2017 2018 12. mars 2018
Wiese, Ragna Veslemøy A Meaningful Life in School? Mental Health and Quality of Life in Different Learning Environments Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap NSD 2009 2018 12. mars 2018
Amiry-Moghaddam, Mahmood Reza Vannkanalers rolle i Parkinsons sykdom Seksjon for anatomi REK 2018 2020 14. mars 2018
Skålhegg, Bjørn Steen Ernæringsstatus hos wipplepasienter før og etter kirurgi Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2018 15. mars 2018
Lie, Hanne Cathrine K-UNG studien Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2011 2022 10. apr. 2018
Carlsen, Monica Hauger Dietary assessment in South Asians - Evaluation of a web-based FFQ in women with South Asian origin, living in Norway Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2017 2018 10. apr. 2018
Collas, Philippe CINDy: Chromosome interaction network dynamics in adipose stem cells Seksjon for Biokjemi REK 2013 2017 23. apr. 2018
Collas, Philippe 4DG - Dynamic structural models of the 4D genome Seksjon for Biokjemi REK 2016 2021 23. apr. 2018