Forskningsprosjekter ved Institutt for medisinske basalfag

Viser 51–75 av 154 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Collas, Philippe SF_Metab - Metabolic regulation of nuclear architecture Seksjon for Biokjemi 2016 2018 23. apr. 2018
Blomhoff, Heidi Kiil Betydningen av signalstoffet cAMP for utvikling og behandling av blodkreft hos barn Seksjon for Biokjemi REK 2013 2023 3. mai 2018
Collas, Philippe SF_FPLD2 iPSC: effects of lamin A mutations on lamin-genome interactions Seksjon for Biokjemi REK 2015 2018 3. mai 2018
Glover, Joel HSØ Human iPS cells for studying disease mechanisms in spinocerebellar ataxia Seksjon for fysiologi REK 2011 2018 3. mai 2018
Glover, Joel HSØ Patient-derived iPS cells for investigating pathogenetic mechanisms of brain diseases that cause movement disorders Seksjon for fysiologi REK 2013 2019 3. mai 2018
Glover, Joel HSØ iPS-ALS: Bridging from iPS cells to clinical trials for Norwegian ALS patients in an international setting Seksjon for fysiologi REK 2016 2019 3. mai 2018
Spurkland, Anne Understanding Molecular Markers and Mechanisms of T-cell Memory in Tuberculosis Seksjon for anatomi REK 2015 2018 3. mai 2018
Spurkland, Anne Immunologiske studier av friske blodgivere Seksjon for anatomi REK 2009 2019 3. mai 2018
Blomhoff, Rune The Oslo Antioxidant Study: Dietary antioxidant intervention in smoking middle-aged and elderly men Avdeling for ernæringsvitenskap REK, NSD 2004 2007 15. mai 2018
Retterstøl, Kjetil Lipidstatus og kostetterlevelse hos pasienter med FH som behandles med PCSK9-inhibisjon. Avdeling for ernæringsvitenskap 2017 2019 21. mai 2018
Holven, Kirsten Bjørklund Sammenstilling av fullt anonymiserte pasient- og laboratoriedata Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2018 2023 28. juni 2018
Retterstøl, Kjetil Undersøkelse av fettsyrer og risiko for død av hjerte- og karsykdom i Fylkesundersøkelsene Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2018 2023 4. okt. 2018
Holven, Kirsten Bjørklund Kartlegging av kolesterolnivå hos spedbarn i Norge Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2027 4. okt. 2018
Collas, Philippe ChroMet - Coupling metabolic state to spatial chromatin organization in adipose progenitor cells Seksjon for Biokjemi REK 2013 2018 4. okt. 2018
Collas, Philippe LAMIN - Lamin-genome interactions in the development of Familial Partial Lipodystrophy Seksjon for Biokjemi 2013 2018 4. okt. 2018
Skålhegg, Bjørn Steen Opprettelse av generell forskningsbiobank, Ernæringsbiobank-1 Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2030 8. okt. 2018
Iversen, Per Ole CARDIOPULMONARY EXERCISE TESTING AS A DIAGNOSTIC ME TOOL Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2012 2020 7. des. 2018
Iversen, Per Ole Protocol for the Food-Based Dietary Counselling intervention Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2015 2020 7. des. 2018
Storm, Johan Frederik Etablering av kommunikasjon med ikke-responsive pasienter ved hjelp av datamaskiner og basert på nye vitenskapelige mål for bevissthet Seksjon for fysiologi REK 10. jan. 2019
Elstad, Maja TEMPERATURREGULERINGENS ROLLE TIL HUD MED OG UTEN ARTERIOVENØSE ANASTOMOSER Seksjon for fysiologi NSD 2019 2020 21. feb. 2019
Holven, Kirsten Bjørklund Maternel hyperkolesterolemi og risiko hos barn Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2014 2024 27. mars 2019
Holven, Kirsten Bjørklund Syklus-prosjektet Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2018 2029 3. apr. 2019
Krauss, Stefan Generation of adipose tissue from induced pluripotent stem cells for "organ on a chip" applications SFF - Hybrid Technology Hub Intern, REK 2018 2032 3. apr. 2019
Ulven, Stine Marie Helseeffekter av måltider med forskjellige meieriprodukter Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2016 2026 4. apr. 2019
Lie, Hanne Cathrine ”FERDIGBEHANDLET- HVA NÅ?” Hvordan sikre gode overganger fra aktiv behandling til oppfølging hos ungdom med kreft Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap NSD 2018 2022 4. apr. 2019