Forskningsprosjekter ved Institutt for medisinske basalfag

Viser 76–100 av 154 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Storm, Johan Frederik Måling av bevissthet når halve hjernen er bedøvet Seksjon for fysiologi REK 4. apr. 2019
Kanse, Sandip Diagnosis of stroke sybtypes (cooperation SNLA) Seksjon for Biokjemi REK 2017 2020 4. apr. 2019
Halder, Sebastian Ulike funksjonelle nettverks bidrag til bevissthet Seksjon for fysiologi REK 4. apr. 2019
Valberg, Morten Beregning av familiær kreftrisiko: Metoder og anvendelser Avdeling for biostatistikk REK 2016 2018 4. apr. 2019
Holven, Kirsten Bjørklund Betydning og omfang av statin-frie perioder i forbindelse med svangerskap, hos kvinner med familiær hyperkolesterolemi i forhold amming og hjerte-kar risiko Avdeling for ernæringsvitenskap 2019 23. apr. 2019
Hjartåker, Anette Pilot and reproducibility study of a web-based food frequency questionnaire Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2014 2019 26. apr. 2019
Henriksen, Hege Berg Presisjonsstudie av lavdose-røntgen maskin (Dual Energy x-ray absorptiometry (DXA)) til å måle kroppsmasser Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2019 2019 22. mai 2019
Holven, Kirsten Bjørklund MoBa_Kolesterol Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2033 18. juni 2019
Storm, Johan Frederik Electrophysiological correlates of sleep stage and conscious experience in the form of dreams Seksjon for fysiologi REK 2018 2020 26. juni 2019
Retterstøl, Kjetil Vaskulær livsstils-Intervensjon og Screening i Apotek: VISA studien Avdeling for ernæringsvitenskap REK, NSD 2012 2030 3. juli 2019
Pfabigan, Daniela M. Hvordan filosofisk argumentasjon påvirker reaksjonen på dødsrelaterte stimuli Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap 5. juli 2019
Sailer, Uta Individual congruence between preferred tempo in music and preferred touch velocity Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap Intern 2018 2019 27. aug. 2019
Collas, Philippe 3D_CAMP: 3D cancer genome modeling for personalized medicine diagnostics Seksjon for Biokjemi 2017 2018 28. aug. 2019
Collas, Philippe Good fat, bad fat: regulation of adipose tissue distribution Seksjon for Biokjemi REK, NSD 2018 2021 28. aug. 2019
Iversen, Per Ole Plasmakonsentrajoner av mikronæringsstoffer hos pasienter med sigdcellesykdom Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2019 2020 22. okt. 2019
Kristiansen, Anne Lene Spedkost 3 Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2018 2040 22. okt. 2019
Kristiansen, Anne Lene Småbarnskost 3 Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2018 2039 22. okt. 2019
Tyssen, Reidar Alkoholproblemer, depresjon og gen-miljø påvirkning - en 20 års oppfølgende studie av norske leger Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2013 2023 28. okt. 2019
Dammen, Toril Psykologiske karakteristika hos pasienter med Type D personlighet og koronar hjertesykdom Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2012 2019 6. nov. 2019
Stensrud, Mats Julius Causal inference in continuous time: Examples from the SPRINT Avdeling for biostatistikk 2019 29. nov. 2019
Thoresen, Magne Statistical hazard-harm control in a health institution from electronic health records Avdeling for biostatistikk 2019 2022 9. des. 2019
Thoresen, Magne National training initiative to make better use of biobanks and health registry data; methylation and melanoma Avdeling for biostatistikk 2016 2021 9. des. 2019
Carlsen, Monica Hauger Diet and dietary factors as predictors for frailty among elderly people Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2019 2023 10. des. 2019
Iversen, Per Ole Forbedring av ernæringsstatus hos spebarn i det sør-vestlige Uganda Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2013 2021 2. jan. 2020
Retterstøl, Kjetil Virkningen av høyfettdiett Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2011 2025 9. jan. 2020