Forskningsprosjekter ved Institutt for medisinske basalfag

Viser 1–25 av 154 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Frigessi, Arnoldo Analyse av historiske livskvalitetsdata fra pasienter med lokalavansert hodeog halskreft behandlet med kurativ intensjon og innrullert i tidligere observasjonelle kliniske studier - Historisk studie, Big Data for Quality of Life (BD4QOL) Consortium. Avdeling for biostatistikk REK 15. sep. 2020
Holven, Kirsten Bjørklund Betydning av kostfaktorer for utvikling av skrøpelighet hos eldre personer Avdeling for ernæringsvitenskap REK 16. apr. 2020
Holven, Kirsten Bjørklund Betydning av Lp(a) for risiko for Hjerte- og kar sykdom Avdeling for ernæringsvitenskap REK 12. okt. 2020
Duttaroy, Asim K. Effekt av inntak av fruktekstrakter på kardiovaskulære risikofaktorer Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2020 16. okt. 2020
Holven, Kirsten Bjørklund Effekt av melkeproteiner på kroppssammensetning, muskelstyrke, inflammasjon og benhelse hos eldre personer Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2024 10. juli 2020
Holven, Kirsten Bjørklund Effekt av metabolsk ugunstig fenotype under svangerskap på senere risikomarkører for hjerte- og karsykdom hos barn og unge Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2030 1. des. 2017
Blomhoff, Rune Effekt av polyfenolrik juice på blodtrykk og CVD-relaterte parametre Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2025 23. jan. 2018
Holven, Kirsten Bjørklund FH og livslang kolesterolbelastning Avdeling for ernæringsvitenskap REK 10. juli 2020
Ulven, Stine Marie OptiEGG Avdeling for ernæringsvitenskap REK 16. okt. 2020
Skålhegg, Bjørn Steen Regulering av uønsket lymfocyttproliferering Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2020 1. des. 2017
Holven, Kirsten Bjørklund Sammenheng mellom kost, lipider og inflammasjon hos barn med FH Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2028 26. nov. 2017
Lie, Hanne Cathrine Follow up consultations for adolescent and young adult cancer Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap 28. feb. 2020
Pfabigan, Daniela M. Hvordan filosofisk argumentasjon påvirker reaksjonen på dødsrelaterte stimuli Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap 5. juli 2019
Dammen, Toril Oppmerksomhetstrening ved psykologisk stress hos hjertepasienter med koronarsykdom Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 16. apr. 2020
Tyssen, Reidar Utbrenthet og hjelpsøking blant norske leger Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2016 26. okt. 2017
Storm, Johan Frederik Måling av bevissthet når halve hjernen er bedøvet Seksjon for fysiologi REK 4. apr. 2019
Spurkland, Anne Evaluation of TSAd as a target for cancer therapy Seksjon for anatomi REK 2019 23. jan. 2018
Simonsen, Anne Autofagi og magekreft Seksjon for Biokjemi REK 12. okt. 2020
Blomhoff, Heidi Kiil Regulation of proliferation and cell death by cAMP and vitamin A in stem cells and cells of the immune system Seksjon for Biokjemi REK 2024 28. nov. 2017
Storm, Johan Frederik Etablering av kommunikasjon med ikke-responsive pasienter ved hjelp av datamaskiner og basert på nye vitenskapelige mål for bevissthet Seksjon for fysiologi REK 10. jan. 2019
Stensløkken, Kåre-Olav Inhibition of aortic valve calcification Seksjon for fysiologi 17. aug. 2020
Elstad, Maja Kan sosial støtte forbedre den kardiovaskulære responsen på simulert blødning? Seksjon for fysiologi 28. mai 2020
Stensløkken, Kåre-Olav Redusere kalsifisering av hjerteklaffer Seksjon for fysiologi REK 16. okt. 2020
Halder, Sebastian Ulike funksjonelle nettverks bidrag til bevissthet Seksjon for fysiologi REK 4. apr. 2019
Andersen, Lene Frost Norkost 4 Institutt for medisinske basalfag 9. juni 2020