Forskningsprosjekter ved Institutt for medisinske basalfag

Viser 1–25 av 154 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Andersen, Lene Frost Norkost 4 forprosjekt Institutt for medisinske basalfag NSD 2020 2045 8. okt. 2020
Andersen, Lene Frost Norkost 4 Institutt for medisinske basalfag 9. juni 2020
Simonsen, Anne Autofagi og magekreft Seksjon for Biokjemi REK 12. okt. 2020
Blomhoff, Heidi Kiil Betydningen av signalstoffet cAMP for utvikling og behandling av blodkreft hos barn Seksjon for Biokjemi REK 2013 2023 3. mai 2018
Collas, Philippe ChroMet - Coupling metabolic state to spatial chromatin organization in adipose progenitor cells Seksjon for Biokjemi REK 2013 2018 4. okt. 2018
Collas, Philippe CINDy: Chromosome interaction network dynamics in adipose stem cells Seksjon for Biokjemi REK 2013 2017 23. apr. 2018
Kanse, Sandip Diagnosis of stroke sybtypes (cooperation SNLA) Seksjon for Biokjemi REK 2017 2020 4. apr. 2019
Blomhoff, Heidi Kiil DNA damage responses regulated by the cMP/PKA pathway: implications for improved understanding - and treatment of BCP-ALL Seksjon for Biokjemi REK, NSD 2016 2024 15. nov. 2017
Collas, Philippe 4DG - Dynamic structural models of the 4D genome Seksjon for Biokjemi REK 2016 2021 23. apr. 2018
Collas, Philippe Good fat, bad fat: regulation of adipose tissue distribution Seksjon for Biokjemi REK, NSD 2018 2021 28. aug. 2019
Kanse, Sandip Investigations on the interactions between the haemostasis system and vascular biology Seksjon for Biokjemi REK 2013 2023 15. nov. 2017
Collas, Philippe GBM - iPSCs to elucidate epigenetic processes underlying pediatric gliomass linked to a mutation in a histone gene Seksjon for Biokjemi 2016 2018 15. nov. 2017
Collas, Philippe LAMIN - Lamin-genome interactions in the development of Familial Partial Lipodystrophy Seksjon for Biokjemi 2013 2018 4. okt. 2018
Collas, Philippe SF_Metab - Metabolic regulation of nuclear architecture Seksjon for Biokjemi 2016 2018 23. apr. 2018
Blomhoff, Heidi Kiil Musemodell (xenograft) for studier av betydningen av cAMP for utvikling og behandling av blodkreft hos barn Seksjon for Biokjemi REK, NSD 2014 2024 15. nov. 2017
Collas, Philippe 3DG_Phys - Physical aspects to 3D modeling of the genome Seksjon for Biokjemi 2016 2018 15. nov. 2017
Blomhoff, Heidi Kiil Regulation of proliferation and cell death by cAMP and vitamin A in stem cells and cells of the immune system Seksjon for Biokjemi REK 2024 28. nov. 2017
Moskaug, Jan Øivind Rekonsttruksjon av bryst med eget vev: mikrokirurgi eller fetttransplantasjon Seksjon for Biokjemi REK 2014 2020 25. jan. 2018
Collas, Philippe SF_FPLD2 iPSC: effects of lamin A mutations on lamin-genome interactions Seksjon for Biokjemi REK 2015 2018 3. mai 2018
Collas, Philippe 3D_CAMP: 3D cancer genome modeling for personalized medicine diagnostics Seksjon for Biokjemi 2017 2018 28. aug. 2019
Spurkland, Anne Immunologiske studier av friske blodgivere Seksjon for anatomi REK 2009 2019 3. mai 2018
Chaudhry, Farrukh Abbas Molecular mechanisms in delirium and dementia: Identification of potential therapeutic targets Seksjon for anatomi REK 2014 2019 17. nov. 2017
Spurkland, Anne Evaluation of TSAd as a target for cancer therapy Seksjon for anatomi REK 2019 23. jan. 2018
Spurkland, Anne Understanding Molecular Markers and Mechanisms of T-cell Memory in Tuberculosis Seksjon for anatomi REK 2015 2018 3. mai 2018
Amiry-Moghaddam, Mahmood Reza Vannkanalers rolle i Parkinsons sykdom Seksjon for anatomi REK 2018 2020 14. mars 2018