Beregning av familiær kreftrisiko: Metoder og anvendelser

Detaljnivået og kvaliteten på de norske (og nordiske) registrene gir unike muligheter for å studere hvordan kreft hoper seg opp i enkelte familier. Eksisterende studier som estimerer familiære risikoer for kreft, dvs. innvirkningen det har på ens risiko for kreft om man har kreft i familien, er ofte basert på nordiske registerdata. Dessverre er metodene som i stor grad benyttes til å produsere disse estimatene ofte svært enkle, og til dels uklart begrunnet. De reflekterer ikke detaljnivået i datamaterialet. Når man beregner
familiære risikoer er det viktig f.eks. å ta i betrakting størrelsen på familien (hvor mange er friske) og alderen på familiemedlemmene (når ble de syke). Dette blir oversett i eksisterende metoder. Vi har utviklet metoder som bl.a. tar høyde for dette, og ønsker å bruke disse for å analysere forekomsten av kreft i norske familier. Dette vil kunne gi et mye mer detaljert bilde på, og mer inngående forståelse av, hvordan kreftrisikoen er fordelt i befolkningen.

Samarbeid

  • Samarbeidsinstitusjon er forskningsansvarlig

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: april 2016
  • Sletting: desember 2023

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kristin Bjordal

Ansvarlig enhet

Oslo sykehusservice

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: april 2016
  • Slutt: desember 2023