Kausal analyse av klinisk brystkreftregister

Formålet med studien er å undersøke hvilke behandlingsregimer postmenopausale kvinner med hormonreseptor-positiv brystkreft følger. Retningslinjene tilsier at kvinner med hormonreseptor positiv brystkreft skal ha adjuvant endokrin behandling i 5 år. Premenopausale kvinner skal behandles med Tamoxifen i 5 år, mens  aromatasehemmere kan inngå i behandlingsregimer for postmenopausale kvinner.
I studien vil man ved hjelp av data fra Norsk reseptregister undersøke utlevering av medikamentene som inngår i de anbefalte behandlingsregimene. Det skal hentes data for 8000 kvinner fra Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret, Reseptregisteret, Statistisk Sentralbyrå og Nasjonal utdanningsbase som kobles i Kreftregisteret der analysene gjøres på anonyme data.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: januar 2014
  • Sletting: januar 2025

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Odd Olai Aalen

Ansvarlig enhet

Avdeling for biostatistikk

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2014
  • Slutt: januar 2020