Amming, vekt og hjerte-karsykdom

Målet med vår studie er å finne ut om amming fører til vekttap og forbedrede risikofaktorer for hjertekarsykdom og type 2-diabetes utover de forbedringene som vekttap gir.

I en studie med 2x2 faktoriell design randomiseres kvinner til: a) intensiv ammingsveiledning b) vekttap gjennom kostbehandling, c) begge behandlinger, eller d) ingen behandling. Studien kan svare på om det finnes en interaksjon mellom behandlingene.

Friske gravide kvinner som før graviditeten har overvekt / fedme (BMI 25-35), og som planlegger å fullamme vil bli rekruttert

Randomisering av deltakerne vil finne sted i uke 36, og målinger skjer 2 uker og 6 og 15 måneder etter fødsel. Målingene inkluderer vekt, midjeomkrets, kroppssammensetning, energimetabolisme, kolesterol, glukosetoleranse og PBMC samt kartlegging av kost og fysisk aktivitet. Ammingsmønster registrert gjennom telefonintervjuer 1gang / måned.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Nei

Biobank

Godkjenninger

REK - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: 2017
 • Sletting: desember 2032

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Hilde Kristin Brekke

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

 • Kirsten Bjørklund Holven
 • Stine Marie Ulven
 • Elisabeth Adolfsen Høisæther
 • Anna Winkvist (Universitetet i Gøteborg)
 • Kathleen Rasmussen (Cornell University)
 • Lars Hagberg (Ørebro universitet)
 • Beate Fossum Løland (Oslo universitetssykehus)
 • Cathrine Thomsen (Folkehelseistituttet)
 • Helle Katrine Knutsen (Folkehelseinstituttet)
 • Maria Fossli (Oslo universitetssykehus)

Prosjekttype

 • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: desember 2017
 • Slutt: desember 2030