Betydning av kostfaktorer for utvikling av skrøpelighet hos eldre personer

Formålet med prosjektet er å studere betydningen av kost på utvikling av "Frailty" (Skrøpelighet). Det er kjent andelen av eldre mennesker i verden øker, både globalt og i Norge. Å holde eldre friske så lenge som mulig vil derfor ha stor betydning, ikke bare livskvalitetsmessige men også ift kostnader for samfunnet. "Frailty"/Skrøpelighet er en multifaktoriell syndrom karakterisert av redusert fysisk funksjon og økt risiko for ugunstige helseutfall når de utsettes for "stress-faktorer" som f.eks sykdom. Det er derfor av stor betydning å få mer kunnskap om hvordan utviklingen av "frailty" kan forebygge eller forsinkes. Vi vil undersøke hvordan kost kan påvirke alders-utviklingen (hvordan man går fra "from fit to frail"), og undersøke de underliggende kost-avhengige biologiske signalveier og integrere dette med gode kost data og vel-etablerte biomarkører for inntak, og repeterte longitudinelle målinger av transkriptomet og metabolomet.
 

TSD

  • Ja

Biobank

Godkjenninger

REK - Ja

Dokument ikke lastet opp

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Sletting: mars 2040

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kirsten Bjørklund Holven

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja