Cysteinsenkende behandling mot fedme

De siste årene har en rekke studier både i dyr og mennesker vist en sterk sammenheng mellom høye konsentrasjoner av aminosyren cystein i blodet og fedme. Et medikament som senker cysteinnivået i blodet hindrer fedmeutvikling i mus, og har gunstig effekt på glukose og lipidmetabolismen. Dette medikamentet er brukt hos mennesker, men for andre formål enn mot fedme og metabolske sykdommer. 

Vi vil undersøke effekten av medikamentet Mesna® (Uromitexan) på friske deltakere med overvekt/fedme. Formålet er å identifisere lavest mulig dose som senker cysteinnivået med minst 30%. I denne fase 1 studien vil vi gi en enkelt dosering hvor hovedmålet  er å beskrive sammenhengen mellom dose av medikamentet og senking av cystein i plasma, samt effekten av medikamenter på fedmerelaterte biomarkører. Vi vil også registrere bivirkninger og toleranse. Hvis pilotstudien er vellykket, åpner dette for større studier på overvektige personer der målet vil være å redusere vekt og grad av fedme.

Samarbeid

 • Samarbeid med OUS-Rikshospitalet
 • UiO er forskningsansvarlig
 • UiO har behandlingsansvar for personopplysninger

TSD

 • Ja

Biobank

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Sletting: 2038

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Sletting: 2038

Statens legemiddelverk - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Sletting: 2038

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kjetil Retterstøl

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

 • Kathrine Vinknes
 • Thomas Olsen
 • Hasse Khiabani Zaré (Avdeling for farmakologi, OUS-Rikshospitalet)
 • Anders Åsberg (Avdeling for transplantasjons medisin, OUS-Rikshospitalet)

Prosjekttype

 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ja

Tidsperiode

 • Start: november 2019
 • Slutt: juni 2023