Effekt av et antioksidantrikt kosthold under høydetrening

Studien skal undersøke om et antioksidantrikt kosthold kan påvirke helseeffekter av høydetrening hos toppidrettsutøvere. Deltakere vil bli rekruttert fra potensielle OL2016-utøvere, og intervensjonen vil foregå under høydeopphold i Spania høsten 2015. Alle deltakere vil i tillegg kartlegges mht kliniske parametre en uke i forkant av høydeoppholdet. Studien følger en parallell design med to grupper randomisert i blokker av to. Intervensjonens hensikt er å optimalisere mellommåltider mht inntak av antioksidantrike matvarer. Mellommåltidene i intervensjonen og kontrollene er matchet mht utvalg og kaloriinnhold, og er basert på matvarer som vanligvis inntas under høydeopphold. Det vil bli foretatt repeterte registreringer av kosthold, antropometri og prestasjon, samt blodprøvetaking, før og under høydeoppholdet. Laboratoriet ved UiO vil analysere blodprøvene mht biomarkører som f.eks. oksidativ skade, inflammasjonsstatus, antioksidantstatus og effekt på gen-ekspresjon i blodceller. 

TSD

  • Ja

Biobank

  • Ja

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: 2015
  • Sletting: oktober 2026

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Rune Blomhoff

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2015
  • Slutt: oktober 2021