Effekt av metabolsk ugunstig fenotype under svangerskap på senere risikomarkører for hjerte- og karsykdom hos barn og unge

En rekke fysiologiske forandringer finner sted under graviditet, og blant annet økt total- og LDL-kolesterol og triglyserider. Hvilke faktorer som bestemmer påvirkning på lipidprofilen i svangerskapet er ikke fullt kartlagt, men hormoner, vektstatus og fettkvalitet i kostholdet er sannsynligvis sentrale, og trolig påvirkes individer forskjellig. Økende forekomst av overvekt og fedme, særlig blant unge fertile kvinner, fører til at flere har økt kolesterol før og under svangerskap. Mors helse under svangerskapet påvirker fosterets risiko for å utvikle sykdom senere i livet. Napoli og medarbeidere viste at hyperkolesterolemi under svangerskapet er sterkt assosiert med økende grad av tidlig plakkdannelse både intrauterint (10) og hos 3-13 år gamle barn. Hvilke mekanismer som ligger til grunn for en senere sykdomsrisiko er hittil ukjent, men epigenetiske endringer som følge av intrauterine forhold kan være en mulig forklaring. Det er omtrent 60 000 fødsler i Norge årlig, og svært mange kvinner vil ha økt kolesterol under svangerskapet. Det er god grunn til å anta at utviklingen av HKS begynner allerede i fosterlivet, og basert på kunnskapen om prevalens av HKS, antall fødsler årlig, normale fysiologiske forandringer under graviditet, manglende behandlingstilbud til gravide kvinner med høyt kolesterol, og viktigheten av helsen til mor og barn, kombinert med at gravide og ammende er en gruppe som har god motivasjon og etterlevelse av råd som gis, tilsier at potensialet for forebygging av sykdom er stort.

Hovedformålet med studien er å undersøke langtidseffekten av et ugunstig intrauterint miljø karakterisert av høye verdier av lipider, hemostatiske faktorer og inflammasjonsmediatorer  på risikomarkører for sykdom hos barn 6-12 år etter fødsel.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

Godkjenninger

REK - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: 2014
  • Sletting: 2030

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kirsten Bjørklund Holven

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: desember 2030