Effekt av polyfenolrik juice på blodtrykk og CVD-relaterte parametre

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: november 2012
  • Sletting: november 2023

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Rune Blomhoff

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: januar 2025