En pilot studie for å undersøke in vivo aminotiol staus hos pasienter med ulike lidelser

Formålet med prosjektet er å undersøke om det er en forskjell i ratioen mellom redusert og oksidert cystein og glutathion i blodprøver fra hhv pasienter og friske personer, og om det er forskjell i genuttrykk av spesifikke gener mellom pasienter og friske personer. Glutathion er en av de viktigste antioksidanter som finnes i kroppen, og mye tyder på at økt konsentrasjon av glutathion i blod kan beskytte mot en rekke sykdommer. Cystein er en forløper til glutathion. Glutathion og cystein finnes i både redusert(aktiv) og oksidert form i blodet, men man har lite kunnskap om hvordan forholdet mellom formene endres under ulike påvirkninger. I dette prosjektet ønsker man å få mer kunnskap om det finnes en sammenheng mellom ratioen mellom oksiderte og reduserte former og sykdom. Det er planlagt inkludert 70 pasienter fordelt på 7 pasientgrupper med 10 personer i hver gruppe. Det skal også inkluderes en kontrollgruppe på 10 friske og en kontrollgruppe med 10 sørasiatiske individer. Alle deltakerne skal være ikke-røykende menn over 40 år. Det skal tas blodprøver fra hver pasient. Det skal måles konsentrasjon av redusert og oksidert cystein, glutathion, samt relaterte molekyler og enzymer. Det skal også gjøres analyser av genuttrykk i gener assosiert med redoks status, antioksidant- og prooksidantmolekyler. Innsamlet biologisk materiale er planlagt utført til utlandet. 

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: 2014
  • Sletting: august 2021

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Rune Blomhoff

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

  • Mohammad Mansoor (Universitetet i Adger)

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2014
  • Slutt: desember 2021