Endotel- og bindevevsceller fra navlesnor til forskning på hjerte- og karsykdommer

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: 2013
  • Sletting: oktober 2028

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Svein Olav Kolset

Ansvarlig enhet

Molekylær og klinisk glykobiologi

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: 2013
  • Slutt: oktober 2028