Ernæringsoppfølging og behandling i norske sykehus

Hensikten med denne studien er å samle informasjon om ernæringspraksis, -oppfølging og -behandling slik det er skissert i tiltakspakken for forebygging og behandling av underernæring (Helsedirektoratet), i utvalgte avdelinger ved fire norske universitetssykehus.
Vi vil rekruttere inneliggende pasienter på ulike avdelinger og samle inn data fra pasientjournaler og fra intervju med pasientene.
Studien vil gi informasjon om ernæringspraksis og -behandling ved norske sykehus, slik som: andel i risiko for underernæring, underliggende årsaker til underernæring, ernæringsbehandling, -oppfølging, og dokumentasjon i epikrise og informasjon videreført til andre institusjoner. Resultatet vil gi informasjon om forebygging og behandling av underernæring i norske sykehus, samt om forekomsten av underernæring ved de gitte avdelingene.

Samarbeid

 • Samarbeid med St. Olavs Hospital HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Oslo universitetssykehus HF, Universitetet i Bergen, UiT Norges arktiske universitet og Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • UiO er forskningsansvarlig
 • UiO har behandlingsansvar for personopplysninger

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Inger Ottestad

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

 • Ingvild Paur (Oslo universitetssykehus HF)
 • Lene Thoresen (St. Olavs Hospital HF)
 • Siv Hilde Fjelstad (Universitetssykehuset Nord-Norge HF)
 • Patrik Hansson (UiT Norges arktiske universitet)
 • Randi Tangvik (Universitetet i Bergen)
 • Kari Sygnestveit (Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus)

Prosjekttype

 • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ja

Tidsperiode

 • Start: august 2020
 • Slutt: august 2025