Ernæringsstatus etter stamcelletransplantasjon (NUTRIENT-studien)

Bakgrunn: Det finnes lite kunnskap om ernæring til barn og unge med kreft og spesielt barn som gjennomgår stamcelle-transplantasjon (SCT). Studier fra utlandet antyder at underernæring er vanlig ved innleggelse, at situasjonen forverres under behandlingen og vedvarer etterpå.

Prosjektets målsetning: Hensikten med prosjektet er å bedre ernæringsbehandlingen til barn som behandles for kreft, samt barn som gjennomgår stamcelletransplantasjon

Design, metode og utvalg: Det skal gjøres en retrospektiv studie (journalstudie) av feil- og underernæring blant alle barn med kreft som har vært innlagt i løpet av en to års periode. Det skal også gjøres en klinisk studie for å evaluere effekten av en standarisert ernæringsprotokoll til barn som gjennomgår stamcelleterapi.  Ernæringsstatus skal kartlegges før, under og 1 år etter at behandlingen med stamcelleterapi

Utvalget består av ca 140 barn og unge (2-17 år) som behandles for kreft og en undergruppe på 25 pasienter som behandles med SCT ved Oslo Universitetssykehus. Resultatene skal sammenlignes med en referansegruppe på 25 pasienter som behandles med hjemmeparenteral ernæring samt 50 friske referansepersoner i samme alder.

Metodene som benyttes er måling av ernæringsstatus er: Kroppssammensetning, bentetthet, blodprøver, kostregistrering, aktivitetsregistrering samt måling av livskvalitet. Disse målingene blir gjort ved tre anledninger for pasienter med kreft og stamcelletransplantasjon, og ved en anledning hos en referansegruppe. Opplysninger om demografiske data og medisinsk behandling vil hentes fra journal. Vekstdata vil hentes fra helsestasjon/helsestasjonskort ved behov. Pårørendes opplevelser av barnas spise- og ernæringssituasjon skal også undersøkes.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

Godkjenninger

REK - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: 2016
 • Sletting: desember 2029

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Christine Henriksen

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

 • Rune Blomhoff
 • Janne Anita Kvammen (OUS)
 • Anne Grethe Beckensteen (OUS)

Prosjekttype

 • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave
 • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: januar 2017
 • Slutt: desember 2021