Ernæringsstatus og ernæringsbehandling ved risiko for underernæring

Huvedformålet med prosjektet er å sammenlikne utfallet av ulike verktøy for å identifisere underernæring blant pasienter som er henvist til Ernæringspoliklinikken ved Senter for klinisk ernæring og Oslo Universitetssykehus. De ulike verktøyene er nåværende diagnosekriterier for undernæring fra Helsedirektoratet (ICD10-systemet) og nye diagnostiske kriterier foreslått i Europeiske retningslinjer, som blant inkluderer måling av fettfri masse. Fettfri masse kan måles med hjelp av Bioelektrisk impedanse eller DXA. Ett annet formål er å følge opp pasienter som får ernæringsbehandling for underernæring ved Ernæringspoliklinikken med hensyn på ernæringsstatus og livskvalitet.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Hilde Kristin Brekke

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: mai 2015