Ernæringsstatus og ernæringsbehandling ved risiko for underernæring

Huvedformålet med prosjektet er å sammenlikne utfallet av ulike verktøy for å identifisere underernæring blant pasienter som er henvist til Ernæringspoliklinikken ved Senter for klinisk ernæring og Oslo Universitetssykehus. De ulike verktøyene er nåværende diagnosekriterier for undernæring fra Helsedirektoratet (ICD10-systemet) og nye diagnostiske kriterier foreslått i Europeiske retningslinjer, som blant inkluderer måling av fettfri masse. Fettfri masse kan måles med hjelp av Bioelektrisk impedanse eller DXA. Ett annet formål er å følge opp pasienter som får ernæringsbehandling for underernæring ved Ernæringspoliklinikken med hensyn på ernæringsstatus og livskvalitet.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Prosjektleder

Hilde Kristin Brekke

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: mai 2015
Logg inn for å redigere prosjekter