Helse, ernæring og bomiljø

Formålet med denne studien er å beskrive forekomsten av ernæringsrelaterte helseutfordringer hos personer fra 16 til 40 år med Prader-Willis syndrom, Williams’ syndrom eller Downs syndrom.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: februar 2012
  • Sletting: oktober 2024

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Svein Olav Kolset

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

  • Marianne Nordstrøm (Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser)

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: februar 2012
  • Slutt: oktober 2014