Helseeffekter av fiskemel

I dette prosjektet vil man undersøke om et daglig inntak av fiskemel påvirker glukosemetabolismen gunstig hos personer som er i risiko for å utvikle diabetes type 2. Sekundært ønskes det å studere hvorvidt et daglig inntak av fiskemel har en gunstig effekt på markører relatert til lipidomsetning, aminosyreprofilen i sirkulasjon, nivå av inflammasjonsmarkører, hormoner tilknyttet absorpsjon, sult og metthet. Man ønsker
også å undersøke om det fører til endringer i genuttrykket i gener knyttet til betennelse, fett-, karbohydratog proteinmetabolismen i hvite blodceller etter inntak av fiskemel. Prøvene som tas i dette forskningsprosjektet, tas med henblikk på potensiell fremtidig forskning, da de kan danne grunnlag for fremtidige undersøkelser og være med på å gi økt fagkunnskap. Analysene vil ikke si noe om risiko for sykdom og derfor heller ikke gi svar på om det foreligger genfeil (mutasjoner). 

Det planlegges å inkludere 120 personer med nedsatt glukosetoleranse til en åtte ukers randomisert, kontrollert parallellstudie. Deltagerne vil få kapsler med fiskemel eller placebo. Det vil samles inn opplysninger om helsetilstand, bruk av reseptbelagte medisiner, kosthold og livsstilsvaner, høyde, kroppsvekt, kroppssammensetning (andel fettmasse, muskelmasse og benmasse), blodtrykk, ankeltrykk og hos enkelte deltagere: håndgripestyrke og 24 timers blodtrykk. I tillegg samles det inn opplysninger om markører i blod og urin, samt tarmflora (på enkelte personer).

Det skal opprettes en ny spesifikk forskningsbiobank, ved navn «Fish Meal». Ansvarshavende er Kirsten Holven ved Universitetet i Oslo. Det planlegges utførsel av humant biologisk materiale til Finland og Danmark.

TSD

  • Ja

Biobank

Godkjenninger

REK - Ja 4 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: mai 2018
  • Sletting: august 2035

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kirsten Bjørklund Holven

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: mai 2018
  • Slutt: august 2029