Hvordan forstår ansatte i skolefritidsordningen anbefaling 13, 15, 16, 21- i Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen, og hvilke verktøy kan hjelpe dem å implementere disse?

For å klare etterleve anbefalingene for mat og måltider i SFO er det viktig at ansatte på SFO med særlig ansvar for dette forstår hva anbefalingene innebærer og har de verktøyene som skal til for å få dette til å fungere. Denne studien ønsker å undersøke hvordan retningslinjene forstås og brukes i SFO. For å kunne finne eventuelle verktøy som vil gjøre dette lettere å implementeringen de konkrete anbefalingene.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: 2018

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Nanna Lien

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: september 2017
  • Slutt: juni 2018