Kartlegging av kolesterolnivå hos spedbarn i Norge

Hjerte- og karsykdom (HKS) forårsaket av aterosklerose er sammen med kreft hovedårsaken til død i Norge og verden for øvrig.  Under svangerskapet finner en rekke naturlige fysiologiske forandringer sted blant annet økt total- og LDL-kolesterol og triglyserider.  Økende forekomst av overvekt og fedme, særlig blant unge fertile kvinner, fører til at flere har økt kolesterol både før og under svangerskap. Mors helse under svangerskapet påvirker fosterets risiko for å utvikle sykdom senere i livet.  Nylig ble det vist at ubalanse i blodets fettstoffer (dyslipidemi) før graviditet er assosiert med dyslipidemi hos voksne barn og dette mønsteret kan sees hos barn allerede fra 9-10 års alder.  Det er vist en sterk korrelasjon mellom barns kolesterolnivå og deres kolesterolnivå som voksne. Noen barn fødes hvert år med høyt kolesterol.  Disse har en tilstand som vi kaller Familiær hyperkolesterolemi (FH). Det er en autosomal dominant arvelig genfeil karakterisert av høye blodnivåer av total- og LDL-kolesterol fra fødsel. Prevalensen av FH i Norge i dag er ca. 1:200-1:300. Det er omtrent 60 000 fødsler i Norge årlig. Det betyr at det hvert år fødes mellom 200-300 barn med denne tilstanden. Dette er en tilstand som ubehandlet kan føre til høyere risiko for tidlig HKS, men det finnes i dag veldig godt dokumentert behandling (kolesterolsenkende medikamenter) som kan forebygge dette hvis behandlingen starter tidlig nok.  

Hovedformålet med studien er å undersøke kolesterolnivået til spedbarn ved 6 måneders og ved 1 års alder samt å undersøke om det er en sammenheng med amming, barnets kosthold og mors kolesterol nivå, med barnets kolesterolnivå ved disse tidspunktene. Dette vil gjøres ved å koble kolesteroldataene til amme- og kostdataene som innhentes i Spedkost studien

 

 

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

Godkjenninger

REK - Ja 4 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: september 2027
  • Sletting: september 2027

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kirsten Bjørklund Holven

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: august 2017
  • Slutt: september 2027