Kosthold for bedre helse for mennesker med utviklingshemming i omsorgsboliger

Det er stort behov for mer kunnskap om metoder som sikrer utviklingshemmede (UH) et helsefremmende
kosthold uten å frata dem retten til selvbestemmelse, medvirkning og innflytelse. Hovedmålet med studien er
å bedre helsen deres. Det skal gjøres ved først å kartlegge og beskrive kosthold og vektstatus hos voksne
med UH som bor i samlokaliserte boliger i Bærum kommune og deretter å gjøre en intervensjon med mål
om vektreduksjon, økt inntak av frukt og grønnsaker og redusert inntak av brus, snack, godteri og kaker hos
de UH med overvekt eller fedme. En 3 dagers kostregistrering, et matfrekvensskjema, vekt, midjeomkrets,
blodtrykk og noen blodprøver via et blodprøvestikk i fingeren legges til grunn for å vurdere effekten av
studien. I intervensjonen vil en endre omgivelsene til de UH for å gjøre det lettere for dem å ta gode
helsevalg uten å frata dem valgmulighetene. Ansatte i boligene og de UH vil gjennomgå ernæringskurs med
hovedvekt på å lære om god og sunn mat.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Nei

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: juli 2019
 • Sletting: juni 2034

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: august 2019
 • Sletting: desember 2048

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Svein Olav Kolset

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

Prosjekttype

 • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ja

Tidsperiode

 • Start: juli 2019
 • Slutt: juni 2022