Kosthold og kroppssammensetning etter traumatisk ryggmargsskade

Målet med studien er å kartlegge ernæringsstatus etter et traume, og styrke pasientene til å ta gode kostholdsvalg som kan gi bedre funksjon og helse på sikt. Studien vil gi kunnskap om hvordan målrettet og individuelt tilpasset kostholdsveiledning påvirker pasientenes rehabiliteringsutbytte. Resultatene vil være av høy verdi for hele rehabiliteringsfeltet, og er overførbar til flere pasientgrupper som rammes av traumatiske skader. Studien består av to deler. Del én er en kartleggingsstudie av ernæringsstatus i den akutte fasen etter en ryggmargsskade og vil foregå på Ullevål sykehus. Del to starter på Sunnaas sykehus og er en randomisert kontrollert studie for å undersøke effekten av individtilpasset kostholdsveiledning under rehabilitering, med oppfølgning etter utskrivelse det første året etter skade. I studien samles det inn data på kroppsmassesammensetning, ernæring, livskvalitet, liggetid, fysisk funksjon og markører for betennelse og fettstoffer i blod. 

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 4 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Christine Henriksen

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: august 2018
  • Slutt: august 2024