Kostintervensjon med økologiske matvarer blant ernæringsstudenter

Prosjektet som gjennomføres er en del av ERN4300 – humanforsøk i ernæring, har primær målsetning å lære studenter hvordan randomiserte kliniske kostintervensjoner gjennomføres og regelverket rundt slike studier. Fordi biomaterialet og resultatene som fremkommer av prosjektet er av ypperste forskningsfaglige kvalitet ønsker vi å kunne publisere resultater fra prosjektet slik at studentene også kan lære prinsipper for vitenskapelig publisering. ERN4300 gjennomføres hvert høstsemester. Dette prosjektet omfatter således alle prosjekter som gjennomføres i regi av dette kurset. Alle prosjektene i regi av ERN4300 består av ulike korttids kostintervensjoner i studentpopulasjoner ved Avdeling for ernæringsvitenskap som alle gjennomføres etter samme prinsipp. Intervensjonen vil bestå av ulike økologiske matvarer som brukes i et vanlig norsk kosthold og vil kunne vare fra noen timer til tre uker.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Rune Blomhoff

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave
  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2017
  • Slutt: desember 2028