Lipidprofil og vekt under og etter graviditet

Prosjektet har to deler: I del 1 studeres sammenhengen mellom blodlipider, hormoner, kost og vekt under graviditet. I del 2 er målsetningen vektreduksjon postpartum hos kvinner med fedme. Metode: Kvinner som søker seg til Adipol kan inkluderes i studien. I del 1 inngår en visitt der blodprøver og andre undersøkelser skjer i uke 20-24 av graviditeten samt 8 uker etter fødsel. I del 2 blir kvinnene randomisert til en av to grupper 8 uker postpartum; Gruppe 1: Mottar 90 min individuell samtale om kost. Kvinnene veier seg regelmessig og mottar oppfølging gjennom sms hver 2 uke. Målet for vektreduksjon er 6 kg på 12 uker. Gruppe 2: Kvinnene tilbys en brosjyre om sunn kost. De mottar ingen sms eller annen oppfølging i de 12 ukene. Oppfølging skjer igjen 15 måndeder postpartum. Del 1 av prosjektet vil gi svar på sammenhengen mellom blodlipider, kost, hormoner og vekt mens Del 2 gir svar på om metoden for vektnedgang postpartum er effektiv hos kvinner med høy BMI.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Hilde Kristin Brekke

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: juni 2017
  • Slutt: februar 2027