Lipidstatus og kostetterlevelse hos pasienter med FH som behandles med PCSK9-inhibisjon.

Bakgrunn: FH er en hyppig arvelig sykdom som ved utilstrekkelig behandling medfører betydelig reduserte leveutsikter og økt fare for prematur koronarsykdom. Vestfold Indremedisinske Senter har ca. 150 pasienter med genetisk verifisert FH. 44 av disse som har særlig høy risiko, får tilleggsbehandling med PCSK9-inhibisjon. I samarbeid med NKTforFH er kliniske parametere og lipidstatus registrert i et Excel-ark. Problemstilling: Beskrive en FH-populasjon som får intensiv lipidsenkende behandling. Vurdere om den intensive medikamentelle behandlingen medfører dårligere etterlevelse av kostråd. Medfører lavere kolesterolverdier at det er lettere å leve med FH diagnosen? Metode: Kvantitativ analyse av registrerte data med hensyn til lipidstatus, antropometriske mål og preklinisk-klinisk koronarsykdom. Gjennomføre kostregistrering ved hjelp av SmartDiet skjema og ved behov gjennomføre et strukturert intervju med pasienter. 

Samarbeid

  • UiO er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ikke behov

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kjetil Retterstøl

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: august 2017
  • Slutt: august 2019