Lipidstatus og kostetterlevelse hos pasienter med FH som behandles med

FH er en hyppig arvelig sykdom som ved utilstrekkelig behandling medfører betydelig

reduserte leveutsikter og økt fare for prematur koronarsykdom. Vestfold Indremedisinske Senter har ca.

150 pasienter med genetisk verifisert FH. 44 av disse som har særlig høy risiko, får tilleggsbehandling

med PCSK9-inhibisjon. I samarbeid med NKTforFH er kliniske parametere og lipidstatus registrert i et Excel-ark. Problemstilling: Beskrive en FH-populasjon som får intensiv lipidsenkende behandling.Vurdere om den intensive medikamentelle behandlingen medfører dårligere etterlevelse av kostråd. Medfører lavere kolesterolverdier at det er lettere å leve med FH diagnosen? Metode: Kvantitativ analyseav registrerte data med hensyn til lipidstatus, antropometriske mål og preklinisk-klinisk koronarsykdom.

Gjennomføre kostregistrering ved hjelp av SmartDiet skjema og ved behov gjennomføre et strukturert intervju med pasienter

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: 2017
  • Sletting: august 2024

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kjetil Retterstøl

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: august 2017
  • Slutt: august 2019