MoBa_Kolesterol

Hjerte- og karsykdom forårsaket av aterosklerose er sammen med kreft hovedårsaken til død i Norge og verden for øvrig. Høyt kolesterol er en av hovedårsakene til aterosklerose. Økende forekomst av overvekt og fedme, særlig blant unge fertile kvinner, fører til at flere har økt kolesterol både før og under svangerskap. Mors helse under svangerskapet påvirker fosterets risiko for å utvikle sykdom senere i livet. Nylig ble det vist at dyslipidemi før graviditet fører til dyslipidemi hos voksne barn og dette mønsteret kan sees hos barn allerede fra 9-10 års alder. Det er vist en sterk korrelasjon mellom barns kolesterolnivå og deres
kolesterolnivå som voksne. Hovedformålet med studien er å undersøke sammenhengen mellom mors kolesterol i svangerskap og kolesterol hos barnet og undersøke sammenhengen med mors kost, barnets og mors kolesterol nivå.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 4 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: september 2017
  • Sletting: januar 2033

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kirsten Bjørklund Holven

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: september 2017
  • Slutt: januar 2033