Opprettelse av generell forskningsbiobank, Ernæringsbiobank-1

Samarbeid

  • Samarbeid med OUS
  • Samarbeidsinstitusjon er forskningsansvarlig

TSD

  • Ja

Biobank

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2015
  • Sletting: 2030

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Bjørn Steen Skålhegg

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: desember 2030