OptiEGG

Formålet med prosjektet er å undersøke om inntak av kapsler med eggeskallmembranpulver i fire sammenhengende uker kan redusere nivået av inflammasjonsmarkører i forhold til inntak av kapsler uten eggeskallmembran, hos hjemmeboende menn og kvinner over 70 år. Vi vil innhente opplysninger om deltakernes helse, bruk av reseptbelagte medisiner, kosthold og livsstil. Det vil bli tatt ulike antropometriske målinger og blodtrykk. I tillegg gjør vi noen enkle tester for å måle muskelkraft og muskelfunksjon. Vi ønsker samle inn morgenurin og avføringsprøve (frivillig). Det vil i tillegg bli tatt fastende blodprøver. Prosjektet vil være viktig fordi ingen kliniske studier har sett på den anti-inflammatoriske effekten av å innta eggeskallmembran. Studien kan bidra til økt kunnskap om dette feltet og på sikt ha en påvirkning på behandling og risiko reduksjon av lavgradig inflammasjon, da man vet at
kronisk lavgradig inlammasjon øker risikoen for en rekke sykdommer. 

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 4 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Sletting: desember 2030

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Stine Marie Ulven

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja