Regulering av uønsket lymfocyttproliferering

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: mars 2015
  • Sletting: desember 2025

Prosjektleder

Bjørn Steen Skålhegg

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: desember 2020
Logg inn for å redigere prosjekter