Sammenstilling av fullt anonymiserte pasient- og laboratoriedata

Sammenstille fullt anonymiserte pasient- og laboratoriedata fra fire godkjente prosjekter for større analyse. 

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: juni 2018
  • Sletting: desember 2028

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kirsten Bjørklund Holven

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

  • Martin P Bogsrud (Oslo universitetssykehus HF)

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: juni 2018
  • Slutt: juni 2023