Småbarnskost 3

Småbarnstiden er preget av rask vekst og utvikling, og et godt kosthold i denne perioden er av grunnleggende betydning for barnets helsetilstand. Vekst- og ernæringsforhold i tidlige barneår kan dessuten ha betydning for helsen senere i livet. Kunnskap om hva småbarn spiser er av stor betydning for å kunne vurdere kostholdet og ernæringssituasjonen for denne gruppen, for utforming, oppfølging og evaluering av ernæringspolitiske tiltak og for mattrygghetsarbeid.

Småbarnskost inkluderer en kartlegging av kostholdet til barn ved 2 års alder. Småbarnskost-undersøkelsen har blitt gjennomført to ganger tidligere, første gang i 1999 (Småbarnskost 1) og andre gang i 2007 (Småbarnskost 2). Det skal i 2019 gjennomføres en ny Småbarnskost-undersøkelse (heretter Småbarnskost 3).  Formålet med Småbarnskost 3 er å øke kunnskapen om kostholdet til 2-åringer, følge utviklingen i kostholdet over tid, få et bedre grunnlag for å gi råd om kosthold samt å forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer i denne aldersgruppen. Småbarnskost 3 vil gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Universitetet i Oslo (UiO).

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2019
  • Sletting: desember 2039

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Lene Frost Andersen

Ansvarlig enhet

Institutt for medisinske basalfag

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: september 2018
  • Slutt: desember 2039