Sosiale forskjeller i kroppsvekt blant ungdom, mekanismer og mulige intervensjoner

Overvekt og fedme er en betydelig global helseutfordring som uforholdsmessig rammer grupper med lavere sosioøkonomisk status. Dette er spesielt problematisk i barndommen da konsekvensene kan bli en ond sirkel av sosial ulikhet i helse gjennom hele livet. Det er stort behov for kunnskap om når, hvordan og hvorfor
sosiale ulikheter i vektutvikling oppstår og utvikles gjennom barndommen, og om modifiserbare faktorer som befester ugunstig helse-adferd, overvekt og sosiale ulikheter. Målet med dette prosjektet er å studere sosiale ulikheter i vektutvikling fra fødsel og fram til 14 år og å identifisere mulige mellomliggende faktorer som forsterker disse ulikhetene. Ved bruk av avansert modellering av longitudinale data i Den norske mor og barn undersøkelsen vil vi teste betydningen av hypotetiske intervensjoner på vektutvikling. Resultatene fra dette prosjektet kan bidra til utvikling av tiltak av betydning for å redusere sosiale ulikheter i helseoppførsel og overvekt/fedme blant ungdom.

This project is a sub-project of the "Tackling socioeconomic differences in weight development among youth (TACKLE)" project

Les mer om prosjektet

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Sletting: mars 2027

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Mekdes Gebremariam

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: april 2018
  • Slutt: mars 2022