Spedkost - forprosjekt

Det skal i 2018-19 gjennomføres en ny Spedkost undersøkelse (heretter Spedkost 3). Formålet vil være å øke kunnskapen om kostholdet til spedbarn, følge utviklingen i kostholdet over tid, få et bedre grunnlag for å gi råd om kosthold samt å forebygge kostholds relaterte helseproblemer i denne aldersgruppen. Spedkost 3 vil gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Universitetet i Oslo (UiO). Som for de tidligere Spedkost undersøkelsene vil Spedkost 3 inkludere en kartlegging av kostholdet til barn på 6 og 12 måneder.

Før hovedundersøkelsen i Spedkost 3 vil det bli gjennomført et forprosjekt som inkluderer fire pilotstudier.

Pilotstudie 1 rettes mot mødre (n 200) født i Skandinavia, som inviteres til å delta ved å besvare Spedkost 6 måneders spørreskjemaet. De som returnerer spørreskjemaet i utfylt stand er med i trekningen av én godtgjørelse på 5000,- kroner og én godtgjørelse på 10.000,- kroner.

Pilotstudie 2 er identisk med pilot 1, med unntak av godtgjørelsen. I pilotstudie 2 vil alle som returnere spørreskjema i utfylt stand godtgjøres med et universalgavekort på 500 kr. hver.

Pilotstudie 3 rettes mot mødre (n 300) født i Skandinavia, som inviteres til å delta ved å besvare Spedkost 12 måneders spørreskjemaet. Halvparten av utvalget får invitasjonsbrev pr. epost, mens den andre halvparten får invitasjonsbrev pr. post. Alle som returnerer spørreskjema i utfylt stand vil få et universalgavekort på 300 kr.

I pilotstudie 4 inviteres mødre (n 300) født i Skandinavia til å delta ved å besvare det papirbaserte spørreskjemaet som skal benyttes blant 12 måneder gamle barn i Spedkost 3 og det web-baserte spørreskjemaet som skal benyttes blant 12 måneder gamle barn i Spedkost 3. Alle som returnerer to spørreskjemaer i utfylt stand godtgjøres med et universalgavekort på 300,- kroner.

 

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2018
  • Sletting: desember 2038

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Lene Kristiansen

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2017
  • Slutt: desember 2018