Spedkost 3

Kostholdet blant spedbarn i Norge er tidligere kartlagt som del av de landsomfattende kostholdsundersøkelsene. Spedkostundersøkelsene har blitt gjennomført to ganger tidligere, i 1998-99 (Spedkost 1) og i 2006-07 (Spedkost 2). Det skal i 2018-19 gjennomføres en ny Spedkostundersøkelse (heretter Spedkost 3).  Formålet med Spedkost 3 er å øke kunnskapen om kostholdet til spedbarn, følge utviklingen i kostholdet over tid, få et bedre grunnlag for å gi råd om kosthold samt å forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer i denne aldersgruppen. Spedkost 3 vil gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Universitetet i Oslo (UiO). Som for de tidligere Spedkostundersøkelsene vil Spedkost 3 inkludere en kartlegging av kostholdet til barn ved 6 og 12 måneder alder.

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2020
  • Sletting: desember 2040

REK - Ikke behov 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Lene Frost Andersen

Ansvarlig enhet

Institutt for medisinske basalfag

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2018
  • Slutt: desember 2040