Sykelighet og medikamentbruk hos personer med familiær hyperkolesterolemi

Prosjektet er en registerstudie med tre overordnede mål. En ønsker å kartlegge behandling, sykelighet og dødelighet for personer med familiær hyperkolesterolemi. Prosjektet vil også kunne gi økt kunnskap om den helsemessige betydningen av høyt kolesterol og kartlegge helseeffekter av langtids kolesterolsenkende behandling blant annet i forhold til graviditet, bruk av slike medikamenter på barn og i forhold til utvikling av kreft. Det skal benyttes allerede registrerte data på pasientgruppen i et etablert helseregister ved medisinsk genetisk laboratorium ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. I dag er det i underkant av 5000 pasienter registrert med opplysninger om diagnosekriterier, lipidprofil, eksisterende hjerte- og karsykdom, høyde og vekt, tidspunkt for diagnose og kardiovaskulær sykehistorie samt mutasjonestype. Man ønsker å koble mot et begrenset utvalg av opplysninger i en rekke av de sentrale helseregistrene; Kreftregisteret, Dødsårsaksregisteret, NPR, Reseptregisteret, Medisinsk fødselsregister og Nasjonalt kvalitetsregister (hjerte- og karregisteret). Kobling skal skje ved Folkehelseinstituttet, Kreftregisteret og Helsedirektoratet i henhold til beskrivelse i protokollen s. 8. Forskerne vil få aggregerte og for dem anonyme data der ingen data med n ‹10 vil bli analysert.

Les mer om prosjektet

Samarbeid

 • Samarbeid med OUS
 • Samarbeidsinstitusjon er forskningsansvarlig
 • UiO har behandlingsansvar for personopplysninger

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • p626

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 4 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 15 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Statens legemiddelverk - Ikke behov

Det er ingen intervensjon i studien

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kjetil Retterstøl

Ansvarlig enhet

Medisinsk klinikk

Forskere

Prosjekttype

 • Ph.d.-prosjekt
 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ja

Tidsperiode

 • Start: januar 2012
 • Slutt: januar 2025