Syklus-prosjektet

Formålet med dette prosjektet er å undersøke om plasmalipider og kardiovaskulære risikomarkører påvirkes under menstruasjonssyklus.
Det er tidligere påvist at plasmalipider påvirkes under menstruasjonssyklusen. Hos friske kvinner er nivået lavere i siste del av syklusen, men det er ikke kartlagt hvor stor denne forskjellen er hos kvinner med familiær hyperkolesterolemi.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Sletting: 2034

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Kirsten Bjørklund Holven

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

 • Pia Bålsrud
 • Tone Svilaas (Oslo Universitetssykehus HF)
 • Emil Asprusten (Oslo Universitetssykehus HF)

Prosjekttype

 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: november 2018
 • Slutt: januar 2029