Tidlige hendelser i patogenese av reumatoid artritt

I dette prosjektet ønsker vi å forstå sammenhengen mellom eksponering for miljøgifter og personlig genetisk bakgrunn for initiering og utvikling av reumatoid artritt (RA). Autoimmun betennelse er et kjennetegn på RA. Den underliggende mekanismen som initierer RA er ikke kjent. Vi har nylig identifisert betydelig effekt av tobakksrøykekstrakt på utvikling av Th17-celler, og betydningen av oksygen i denne prosessen (manuskript under utarbeidelse). Dette sammen med at det er påvist en kobling mellom bestemte genotype (HLA-DRB1) i menneske, røyking og økt risiko for å utvikle RA indikerer at det miljøgift fra tobakksrøyk og personlig genetikk er av stor betydning ved initiering og utvikling av RA. Vi ønsker å fastslå om det er en bestemt genotype som er ansvarlig for individuell sensitivitet for tobakksrøyk ved utviklingen av patologiske Th17 celler relevant for RA utvikling og progresjon. Resultatene vil bidra til bedre forståelse av RA patogenese, og vil ha en effekt på folkehelsen.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: oktober 2015
  • Sletting: oktober 2021

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Bjørn Steen Skålhegg

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: oktober 2015
  • Slutt: oktober 2021