Trender i lipidprofil i den norske befolkning etter år 2000

Hjerte- og karsykdommer er blant de fremste årsakene til tidlig død og sykdomsbyrden i Norge. Disse er I stor grad konsekvenseser av metabolske risikofaktor som høye kolesterolnivåer i blodet. Små endringer I gjennomsnittsnivået av en risikofaktor kan ha dramatisk betydning for folkehelsen. Vi vil undersøke senere års trender i blodlipidverdier (kolesterol/lipoproteiner og triglyserider) blant nordmenn under 50 år.

Dette vil kunne gi svar på om nedgangen i gjennomsnittlige kolesterolverdier og andre lipidverdier har blitt forbedret utover 2000-tallet, eller om de har flatet ut eller økt, slik studier i andre land har antydet. I tillegg vil vi analysere utviklingen i distribusjonen av lipidverdier i befolkningen. Da det mangler et landsdekkende offisielt register for kolesterol- og andre lipidverdier vil vårt datagrunnlag være opplysninger innhentet gjennom Fürst Medisinsk Laboratorium, Norges største medisinske laboratorium.

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • p1164

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: 2016
  • Sletting: desember 2028

Prosjektleder

Kjetil Retterstøl

Ansvarlig enhet

Avdeling for ernæringsvitenskap

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2017
  • Slutt: desember 2023
Logg inn for å redigere prosjekter